ВАЛЬДОРФСЬКА ШКОЛА

Про клієнта:

Вальдóрфська освіта - альтернативна педагогічна система, заснована на Антропософському уявленні про людину і на чуттєво-надчуттєвому пізнанні, на образному мисленні, співпереживанні. Засновником вальдорфської педагогіки є Рудольф Штайнер, творець антропософії. Вальдорфська методика також використовується як у «Вальдорфсько орієнтованих» школах, в тому числі фінансованих державою, так і в середовищі домашнього навчання. Вона була також прийнята вчителями деяких інших державних і приватних шкіл.

Перелік послуг:

  • Організація харчування школярів