Шановні друзі та партнери ринку клінінгових послуг! Ми, команда компанії Гріффін, завжди віддані забезпеченню якісних та професійних комерційних послуг для наших клієнтів. На жаль, на сучасному ринку поширюється проблема, яка може загрожувати не лише якості, але й розвитку нашої галузі в цілому — це демпінг.

Демпінг — це несправедлива практика, коли компанії знижують ціни до неконкурентоспроможного рівня, що може вразити нас усіх. Дієва ціна на якісні клінінгові послуги повинна відображати реальну вартість роботи, оплату працівників, використання якісних матеріалів та обладнання. Це гарантує високу якість та надійність в наданні послуг.

Демпінг – не просто економічний термін, а дійсна проблема, що впливає на багато галузей. У сфері комерційного клінінгу в Україні ця проблема сьогодні особливо відчутна.

Ця недобросовісна практика вже має свої наслідки. За низькими цінами часто прихована низька якість — використання недостатньо якісних матеріалів, обмежена оплата працівників та інші складнощі. Це може призвести до погіршення якості наданих послуг, незадоволеності замовників та знецінення репутації галузі.

Наша команда підготувала аналітичну статтю, яка розкриває всі ризики, проблеми та приводить варіанти розв'язання цієї проблеми. Ця стаття – звернення до наших клієнтів, головних гравців ринку, та до державних органів з метою звернути увагу на проблему демпінгу та її наслідки для країни.

 

 

Розділ 1. Негативний вплив демпінгу на ринок України в цілому.

 

Економічні наслідки: Збитки для постачальників послуг, недовіра споживачів.

 

Демпінг, як правило, виглядає привабливим для компаній, що намагаються швидко завоювати ринкову частку, але ця практика може призвести до декількох негативних економічних наслідків:

1. Збитки для компаній: Занижені ціни призводять до збитків для самої компанії - постачальника, оскільки вони продають свої послуги за ціною, що не покриває витрат. Це, своєю чергою, може призвести до банкрутства або ліквідації компаній, що дотримуються чесної цінової політики.

2. Зниження якості послуг: Щоб зберегти прибутковість при занижених цінах, недоброчесні компанії занижують витрати на оплату праці та на матеріали й обладнання. Це завжди приводить до зниження якості послуг.

3. Нестабільність ринку: Демпінг створює нездорову конкуренцію, в якій ціни постійно коливаються. Це може відлякувати нові компанії від входу на ринок і привести до збитків для чинних учасників ринку.

4. Макроекономічні впливи: На національному рівні демпінг може спотворювати економічну структуру, призводячи до нездорової концентрації в окремих галузях та втрати робочих місць в інших.


Ці наслідки показують, що демпінг, хоч і може мати короткострокові переваги для окремих компаній, створює серйозні довгострокові ризики для всієї галузі та економіки в цілому. Компанії, які хочуть збудувати стабільний та відповідальний бізнес, повинні обмірковано підходити до своєї цінової політики.
 

Соціальні Впливи: Низька заробітна плата, зрив балансу ринку праці.

 

1.     Низька заробітна плата:

 • Вплив на працівників: Демпінг цін приводить до того, що компанії знижують зарплату працівникам для збереження прибутковості. Це призводить до низького рівня задоволеності працівників, зниження продуктивності та зростання обігу персоналу.
 • Бідність та нерівність: Постійна низька заробітна плата у сфері комерційного клінінгу призводить до збільшення бідності серед працівників цієї галузі та сприяє соціальній нерівності.


2.     Зрив балансу ринку праці:

 • Нестабільність зайнятості: Конкуренція на основі низьких цін створює велику нестабільність зайнятості, де робочі місця швидко з'являються та зникають залежно від цінових коливань.
 • Ерозія професійних навичок: Основний акцент на зниженні витрат призводить до знехтування необхідним навчанням та розвитком персоналу, що шкодить загальному професійному рівню галузі.
 • Вплив на інші галузі: Зрив балансу на ринку праці в одній галузі впливає на суміжні галузі, створюючи хвилі нестабільності в економіці.

 

3.     Соціальні напруження та здоров'я: Низькі зарплати та нестабільна зайнятість призводять до зростання стресу та інших проблем зі здоров'ям серед працівників, що може негативно вплинути на загальний соціальнй добробут.

 

Отже, демпінг у сфері комерційного клінінгу має важливі соціальні наслідки, включаючи проблеми з низькою заробітною платою та зрив балансу на ринку праці. Ці питання потребують ретельного аналізу та відповідних стратегій управління з боку компаній та законодавців.

 

Розділ 2: Вплив на ринок клінінгу


Хибне враження про ціноутворення: клієнти очікують нереально низькі ціни

1.     Перекоси у споживчих очікуваннях:

 • Невірні стереотипи: Демпінгові ціни можуть формувати невірний стереотип у споживачів, що клінінг — це послуга, яка не повинна коштувати дорого.
 • Нереалістичні очікування: Коли клієнти починають очікувати низькі ціни, це створює нереалістичні очікування на ринку, що ускладнює життя якісним постачальникам послуг.


2.     Дестабілізація ринку:

 • Витіснення якісних постачальників: За таких умов, постачальники, які вкладаються в якість своїх послуг та соціальний захист своїх працівників, можуть опинитися в незручному конкурентному положенні.
 • Зниження стандартів: Загальне сприйняття "дешевизни" послуг може призвести до зниження стандартів чистоти та санітарної безпеки.


3.     Спотворення вартості:

 • Недооцінка реальних витрат: Низькі ціни ведуть до того, що клієнти не розуміють реальної вартості послуги, включаючи витрати на працівників, обладнання, та інші операційні витрати.


4.     Поведінка клієнтів:

 • Втрата лояльності: Коли фокус зміщується на ціну замість якості, клієнти стають менш лояльними та постійно шукають більш дешеві варіанти.
 • Шкода репутації: Нереалістичні очікування можуть призвести до розчарувань та відгуків, які підривають репутацію всього ринку.
   
Хибне враження про ціноутворення не тільки дестабілізує ринок, але й може мати довгострокові негативні наслідки для всіх його учасників. Для забезпечення стабільності та якості послуг необхідно виховувати у клієнтів реалістичні очікування і зрозуміння вартості клінінгових послуг.

 

 

Низька оплата праці: погіршення умов праці та соціального становища прибиральників

 

1. Вплив на прибиральників

 • Фізичне та психічне вигорання: низька оплата прибиральникам змушує їх працювати на декількох роботах, спричиняючи вигорання.
 • Зниження якості роботи: Через низьку оплату праці прибиральники можуть недостатньо уважно ставитись до своїх обов'язків, що знижує якість послуг.
 • Моральні дилеми: Занижена оплата може привести до недовіри до роботодавця та стимулювати неетичну поведінку, таку як крадіжки або недбалість.

 

2. Вплив на якісних постачальників послуг

 • Конкурентний дисбаланс: компанії, які прагнуть платити своїм працівникам справедливу зарплату, можуть зіткнутися з проблемою неконкурентоспроможності порівняно з демпінговими компаніями.
 • Репутаційні ризики: чесні клінінгові компанії можуть страждати від загального недовір'я на ринку, викликаного поганими практиками демпінгових компаній.
Демпінг у сфері комерційного клінінгу не тільки погіршує умови праці для прибиральників, але й створює нерівні можливості для чесних компаній, які прагнуть підтримувати високі стандарти. Це своєю чергою призводить до низької якості послуг та загального розладу на ринку.

 

Зниження якості: відсутність контролю за якістю

 

 • Спад якості прибирання: низька якість клінінгових послуг змушує клієнтів стикатися з брудними приміщеннями, що впливає на комфорт та продуктивність їхнього персоналу.
 • Здоров'я та безпека: відсутність контролю за якістю може призвести до поганої дезінфекції та санітарії, що є ризиком для здоров'я.
 • Репутаційні збитки: клієнти, які співпрацюють з демпінговими клінінговими компаніями, ризикують зіпсувати свою репутацію в очах партнерів, клієнтів, та співробітників.

 

 

Міжнародні закони та договори: Як Україна вписується в світовий контекст

 

1.     Репутація та довіра: факт виявлення демпінгових практик підриває довіру до українського бізнесу і ринку, що шкодить інвестиційній програмі розвитку України.

2.     Співпраця з ЄС: Україна прагне до інтеграції з Європейським Союзом, де діють суворі антидемпінгові закони. Відповідність цим законам є ключовим критерієм для подальшої інтеграції України до ЄС.


У глобальному контексті, Україна може стикнутися з рядом викликів, пов'язаних з демпінгом. Дотримання міжнародних стандартів та законів поліпшить репутацію України.

 

Розділ 3: Шляхи вирішення проблеми демпінгу в клінінговій індустрії України

 

 

Законодавчі ініціативи: роль держави у регулюванні

 

1.     Стандарти якості: держава може встановити обов'язкові стандарти якості для клінінгових послуг. Введення якісних стандартів, що повинні виконувати всі клінінгові компанії. Це допоможе визначити "мінімально прийнятний рівень" якості послуг.

2.     Ліцензування: ще одним ефективним методом є введення системи ліцензування. Ліцензування змусить компанії дотримуватися певних стандартів перед тим, як надавати послуги.

3.     Прозорість цін та загальна методика формування кошторису: введення обов'язкового публічного розкриття цін і загальної для всіх методики їх формування може зробити ринок більш прозорим. 

4.     Заохочення "Фейр-Плей": встановлення правил галузі або етичного кодексу для учасників ринку, спрямованого на запобігання корупції, змов та інших неетичних практик.

5.     Соціальна відповідальність: держава може стимулювати компанії до соціально-відповідальної поведінки через гранти, податкові пільги або інші ініціативи, що заохотить постачальників до свідомості та співпраці з органами регулювання.

7.     Захист працівників: особливо важливо встановити закони та/або створити профспілки, які забезпечать достойну оплату, захист і умови праці для працівників у сфері прибирання.Через активну участь в регулюванні клінінгового ринку, держава може відіграти ключову роль у побудові справедливого та конкурентного середовища. Це, в свою чергу, може позитивно вплинути на створення нових робочих місць, економіку в цілому, збільшення якості послуг та соціальну відповідальність.

 

 

Розділ 4: Боротьба з демпінгом у клінінговій сфері в Європі. Приклади реалізованих проєктів.

 

 • Німецька модель "Угода про дотримання стандартів"

Німеччина впровадила модель "Угода про дотримання стандартів", де клінінгові компанії, що прагнуть отримати державні контракти, повинні дотримуватися мінімальних стандартів щодо заробітної плати, робочих умов та соціального захисту працівників. Це допомагає уникнути конкуренції на "низьких" цінах, яка може призвести до демпінгу.

 • Французька система "Електронний кітченгард"

Франція розробила систему "Електронний кітченгард", де клінінгові компанії повинні обов'язково реєструватися та подавати дані про свою діяльність, включаючи заробітну плату працівників. Ця інформація доступна урядовим органам та споживачам, що сприяє прозорості та виявленню недобросовісних компаній.

 • Шведська модель колективних угод

У Швеції існує традиція сильних профспілок та колективних угод, які встановлюють мінімальні стандарти для робочих умов і заробітної плати. Це допомагає уникнути недостатньої оплати праці та демпінг у клінінговій сфері.

 • Датська програма "Fair Cleaning"

Данія розробила програму "Fair Cleaning", яка пропонує сертифікацію клінінгових компаній, які дотримуються високих стандартів робочих умов та заробітної плати. Ця програма сприяє відокремленню відповідальних компаній від недобросовісних.

 • Голландська система мінімальних цін

У Нідерландах існує система встановлення мінімальних цін на комерційні клінінгові послуги, яка допомагає уникнути зниження цін до рівня демпінгу.

 

 

 

Заходи для боротьби з демпінгом у комерційній клінінговій сфері в Європі ефективні та інноваційні. Вони включають угоди про дотримання стандартів, електронні системи моніторингу, колективні угоди та програми сертифікації. Ці підходи допомагають забезпечити справедливу конкуренцію, високі стандарти робочих умов та якість послуг у клінінговій сфері, сприяючи добробуту як робітників, так і клієнтів.

 

 

Розділ 5: Заключні думки Гріффін та спільний шлях до реглювання ринку

 

Демпінг у сфері комерційного клінінгу є багатогранною проблемою. Вирішення лежить у збалансованому підході, який включає законодавство, освіту, стандартизацію та відповідальний бізнес. З ростом ринку клінінгу в Україні зростає й важливість проблеми демпінгу. Ми мали на меті не просто висвітлення проблеми, а заклик до змін, які можуть привести до здорового та стабільного ринку.

Ми, у Гріффін, віримо в важливість та можливість регулювання ринку комерційного клінінгу в Україні. І, звісно, готові співпрацювати з колегами- гравцями ринку та державою для встановлення реальних та стійких цін, що відповідають якості послуг. Це допоможе забезпечити нашим партнерам надійні та якісні послуги, а нашим працівникам – гідну оплату та гідні умови праці.

Запрошуємо долучитися до спільних зусиль для створення сталої та чесної галузі, де якість завжди буде на першому місці, всіх відповідальних гравців ринку. Давайте разом допоможемо розв'язати цю проблему та підвищимо стандарти на ринку клінінгу для блага нашої спільної мети – кращої якості життя та розвитку галузі.

 

З повагою, команда Гріффін.